News

CSP Zeebrugge krijgt primeur in Coscogroep voor nieuw terminalsysteem

De terminal van Cosco Shipping Ports Zeebrugge gebruikt sinds kort het terminal operating system Navis N4. Zeebrugge is de eerste terminal in het globale Cosconetwerk waar N4 wordt geïmplementeerd.

Begin 2018 sloot Cosco Shipping Ports een akkoord met Navis, dat onderdeel is van het Finse Cargotec. Op termijn zal het terminal operating system N4 op 269 aanlegplaatsen in 38 havens wereldwijd in gebruik genomen worden. “Met N4 als het brein en de centrale informatiebron voor dagelijkse operaties in onze terminals, zijn we beter gewapend om aan de noden van rederijen en grote containerschepen te beantwoorden”, zei vicevoorzitter Zhang Wei van CSP toen.

Het terminal operating system automatiseert processen om op een zo efficiënt mogelijke manier goederen langs de terminal te laten passeren. Het zorgt ook voor meer transparantie voor de verschillende stakeholders van de supplychain.

Hub voor Noord-Europa

Vorige week ging het systeem live in de CSP Terminal in Zeebrugge, wereldwijd de eerste terminal van Cosco waar dat het geval is. Het strategische belang van de in 2017 door CSP gekochte terminal wordt hiermee bevestigd. “Cosco wil van CSP Zeebrugge haar Noord-Europese shipping hub maken, als onderdeel van de bredere globalisatie van het bedrijf”, staat te lezen in een statement van Navis en CSP.

N4 zal CSP helpen om te voldoen aan de vraag van consumenten en toenemende trafiek. Ze zullen ook gebruikmaken van ‘expert decking’, een programma om containers optimaal te spreiden op het terrein.

Volgens Stefan Vanparys, projectleider voor de implementatie van N4 bij CSP Zeebrugge, was het partnership met Navis een juiste keuze om de doelstellingen van de terminal te halen. “N4 naar CSP Zeebrugge halen, vereiste nauwkeurige planning en toewijding van alle partners en het implementatieteam.”

In de komende maanden zal Navis het systeem verder uitrollen in andere terminals van Cosco. CSP Zeebrugge is niet de enige terminal in België die werkt met Navis. Ook bij DP World Antwerp werkt zowel Antwerp Gateway als containerdepot Empty Depot Services met het systeem.

Jonas van Boxel

**************************************************************************************************************************************************************************************

The Cosco Shipping Ports Zeebrugge terminal recently uses the Navis N4 terminal operating system. Zeebrugge is the first terminal in Cosco’s global network where N4 has been implemented.

At the beginning of 2018, Cosco Shipping Ports signed an agreement with Navis, which is part of the Finnish company Cargotec. In the long term, the N4 terminal operating system will be used to operate at 269 berths in 38 ports worldwide. “With N4 as the brain and the central source of information for daily operations at our terminals, we are better equipped to meet the needs of shipping companies and large container ships,” said CSP Vice President Zhang Wei.

The terminal operating system automates processes to make sure goods pass through the terminal as efficiently as possible. It also provides more transparency for the various stakeholders of the supply chain.

Hub for Northern Europe

Last week the system went live at the CSP Terminal in Zeebrugge, the first Cosco terminal in the world where that is the case. This confirms the strategic importance of the terminal, purchased by CSP in 2017. “Cosco wants to make CSP Zeebrugge its Northern European shipping hub, as part of the broader globalization of the company,” can be read in a statement from Navis and CSP.

N4 will help CSP to meet consumer demand and increasing traffic. They will also use “expert decking”, a program to optimally spread containers on the site.

According to Stefan Vanparys, project manager for the implementation of N4 at CSP Zeebrugge, the partnership with Navis was the right choice to achieve the terminal’s objectives. “Getting N4 to CSP Zeebrugge required precise planning and dedication of all partners and the implementation team.”

Navis will extend the system further for other Cosco terminals in the coming months. CSP Zeebrugge is not the only terminal in Belgium that works with Navis. At DP World Antwerp, both Antwerp Gateway and container depot Empty Depot Services work with the system.

Jonas van Boxel

Freely translated

We use cookies to give you the best online experience. Please let us know if you agree to all of these cookies.

Read more